Z-Cool 18-25°C, 1 door

รหัสสินค้า : Z-Cool 18-25°C, 1 door

เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 18-25°C

หมวดหมู่ : Z-Cool 2-8°C

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า :
    • เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 18-25°C
    • เพียงหนึ่งเดียวที่สอบเทียบ Sensor Probe   เพื่อความถูกต้องในการควบคุมอุณหภูมิ
    • พร้อมใบ Thermal Validation Certificate 4 Point ให้ทุกตู้
    • รองรับ ISO15189 (สอบเทียบและปรับเทียบได้ตามมาตรฐาน)
    • มีระบบสัญญาณเสียงเตือน (Alarm) เมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วง 18-25°C
       (ตามคำแนะนำ WHO ให้ใช้ตู้เย็นที่ระบบ Alarm / WHO, V&B, 02.31)
    • เหมาะกับการใช้งานในการเก็บ น้ำยา, ยา, วัคซีน, อาหารเลี้ยงเชื้อ, ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการ
       อุณหภูมิ 18-25°C
 
คุณสมบัติพิเศษ
    • ระบบควบคุมอุณหภูมิโดย Microprocessor Control
    • ระบบสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วงที่กำหนด 18-25°C
      • เมื่ออุณหภูมิในตู้ผิดปกติ อุณหภูมิ ต่ำกว่า 18°C / สูงกว่า 25°C จะมีสัญญาณเสียงร้องแจ้งเตือนทันที
       • สามารถกำหนดค่าตั้งเตือน Alarm ได้
       • ช่วยปกป้อง Compressor จากกระแสไฟที่ไม่ปกติ (ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก) ป้องกันการไหม้ เสียหายด้วยระบบหน่วงไฟ 1 นาที  
       • PTC Sensor Probe ตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
       • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.1°C
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม : 0 2682 9151 - 4 , 08 1375 9652

สินค้าเกี่ยวข้อง

ZMP-02AM-INT

มีระบบควบคุมคุณภาพ “iMiniPlus PDF” แสดงและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็น

ZMP-C400-ALM

เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 2-8°C

ZMP-0060-INT

เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น

ZMP-0250-ALM

เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 2-8°C

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com