Z-Cool 2-8°C

New

ZCD-1DQ14-AIW

New

ZCD-1DQ14-AW

New

ZCD-1DQ14-AI

New

ZCD-1DQ14-A

New

ZCD-1DQ11-AIW

New

ZCD-1DQ11-AW

New

ZCD-1DQ11-AI

New

ZCD-1DQ11-A

ZCO-2DQ38E-2

ZCO-2DQ30-2

เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 2-8°C

ZCO-3DQ56W-IH

มีระบบควบคุมคุณภาพ “Intelligent” แสดงและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็น

ZCO-3DQ56W-AH

ตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8°C 1465 ลิตร พร้อมระบบบันทึกตรวจสอบอุณหภูมิและสัญญาณเตือน

Powered by MakeWebEasy.com